BKHCN
Đang tải dữ liệu...

   Trang chủ     Trang thủ tục hành chính       Liên hệ       Sơ đồ site          
Hiển thị ngày giờ (Duplicate)
Thủ tục hành chính
Tin tức
Văn bản
Lĩnh vực
Hoạt động KH&CN
Sở hữu trí tuệ
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ
Phát triển tiềm lực KH&CN
Cấp thực hiện
Cấp Trung ương
Cấp Tỉnh
Tất cả các cấp
Chung tay cải cách thủ tục hành chính
Tìm kiếm
Liên kết website
Thủ tục hành chính
 
Tra cứu
Từ khoá:   
Cách tìm: 
Tìm theo: 
Phân loại: 
Tìm theo ngày ban hành:
Từ ngày:   (dd/MM/yyyy)
Đến ngày: (dd/MM/yyyy)
TTTên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiện
I. Thủ tục hành chính cấp trung ương
32Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
33Huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
34Cấp lại/Cấp phó bản văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
35Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
36Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chếSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
37Giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
38Đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
39Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
40Ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
41Ghi nhận việc sửa đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
42Đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
43Cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
44Cấp lại thẻ giám định viên sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
45Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
46Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
47Đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệpSở hữu trí tuệCục Sở hữu trí tuệ.
48Cấp và quản lý mã số mã vạchTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
49Thu hồi mã số mã vạchTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
50Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc giaTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
51Công nhận khả năng kiểm định phương tiện đoTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
52Chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lườngTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
53Phê duyệt mẫu phương tiện đoTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
54Chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đoTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
55Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn xây dựng/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nướcTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
56Cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 cho cơ quan hành chính nhà nướcTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
57Cấp giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợpTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
58Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợpTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
59Cấp giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
60Đánh giá công nhận Phòng thí nghiệmTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
61Đánh giá công nhận Tổ chức giám địnhTiêu chuẩn đo lường chất lượngTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
III. Thủ tục hành chính thực hiện ở tất cả các cấp (theo lựa chọn của đối tượng thực hiện)
Trang:12345
Về đầu trang 
CÁC BIỂU MẪU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
- Công văn số 7416/VPCP-TCCV ngày 15/10/2010 của Văn phòng Chính phủ;

- Phụ lục I: Quy trình đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính;

- Phụ lục II: Biểu mẫu đánh giá sự cần thiết của thủ tục hành chính;

- Phụ lục III: Biểu mẫu đánh giá tính hợp lý của thủ tục hành chính;

- Phụ lục IV: Biểu mẫu đánh giá tính hợp pháp của thủ tục hành chính;

- Phụ lục V: Hướng dẫn điền các biểu mẫu đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính;

- Phụ lục VI: Hướng dẫn cách thức tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính;

- Phụ lục VII: Bảng tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính
 

Phạm vi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị: Mọi phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, bao gồm: những vướng mắc cụ thể trong thực hiện thủ tục hành chính; sự không hợp pháp, không hợp lý, không đồng bộ, không thống nhất với hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập và những vấn đề khác; đề xuất phương án xử lý hoặc sáng kiến ban hành mới các quy định hành chính có liên quan.

Cách thức gửi phản ánh, kiến nghị:

- Gửi phản ánh, kiến nghị bằng văn bản theo mẫu về Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, phòng 706, 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội hoặc qua thư điện tử: kstthc@most.gov.vn;

- Phản ánh, kiến nghị thông qua số điện thoại: 04. 35 56 06 28.


Dịch vụ công trực tuyến

Website Security Test